13 Haziran 2024, Perşembe

Son dakika Ekonomi Haberleri Türkiye'nin haber sitesinde

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin.

1. Trakya Kalkınma Ajansı bünyesindeki iller ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?


Ajanslar bölgesel kalkınma alanında bir farkındalık oluşturmaya başladılar. Eskiden, kalkınma, gelişme, ekonomik büyüme gibi kavramlar doğrudan Ankara ile ilişkilendiriliyordu. Peki, yereldeki dinamik, yereldeki güç nasıl harekete geçecek? Kalkınma ajanslarının kuruluşu ile yerel dinamikler, bölgedeki girişimci, KOBİ, sivil toplum temsilcisi, diğer kurum ve kuruluşlar- proje yapma ve Ankara ile bölge hakkında işbirliği kurma konusunda birlikte hareket etmeye başladılar. 
 

Trakya özeline gelecek olursak, ajansımız 2009 yılında kuruldu. Tekirdağ merkezli kurulan Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne ve Kırklareli’nde bulunan Yatırım Destek Ofisleri ile de bölgeye hizmet ediyor. ‘Yüksek katma değerli üretim yapısıyla doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelişen, işbirliği ve yenilik kültürünün egemen olduğu, yaşam ve refah seviyesi yüksek Trakya için çalışan Ajans, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak bölgede sürdürülebilir bir kalkınmanın oluşturulması doğrultusunda faaliyet gösteriyor. İnsan kaynağı açısından bölgenin en nitelikli kurumu diyebilirim. Bir ara 7 dil konuşuluyordu ajansta. Şuan 5 dile kadar iş yürütebilen bir ekip var. Dinamik, genç ve çalışmaya istekli arkadaşlar. Ekibimizle, bölgenin yatırım ortamını tanıtıyoruz ki yerli veya yabancı yatırımcılar bölgemize ilgi göstersin. Stratejik planlar, master planlar hazırlıyor, bölgenin istifadesine sunuyor ve bunların hayata geçirilmesi için ilgili paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bölgenin lojistik ve turizm master planları bitirildi, 2014-2023 Bölge Planı tamamlandı ve referans kaynağı olarak tüm kurumlarca kullanılıyor. Göçün engellenmesinden insan kaynaklarının gelişimine; süs bitkileri sektöründen süt ve süt ürünlerinin rekabetçi yapısının incelenmesine kadar çok spesifik alanlarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz.


Yine son yıllarda Ajans, girişimcilik ve inovasyon alanlarında çok büyük çalışmalar yapıyor. Girişimcilik ve inovasyon hükümetimizin de ulusal programlarda özellikle üzerine vurgu yaptığı alanlar. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması ve kalkınmış ekonomiler arasına girmesi için bu iki kavram olmazsa olmaz. Biz de bölgemizi bu alanlarda geliştirmek için programlar geliştirdik. Bunlardan birisi yaklaşık iki sene önce başlayan “Yeni İşim Girişim Programı”. Bu program ile her dönem 30’a yakın genç ve yaratıcı fikri olan genç arkadaşımıza özel eğitimler veriyoruz. 6 ay süren eğitimler. Bu eğitimlerde fikirlerini geliştiriyorlar ve bunlar arasında bir yarışma düzenliyoruz. Yarışmada en iyi seçilen 3 arkadaş Amerika’ya Silikon Vadisi’ne staja gidiyor. Geçen sene birinci olan kardeşimiz, firmasını kurdu, hatta Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir ihalesini kazandı. Bilgisayar programı tasarlamıştı, yenilikçi bir şey. Amacımız, orta ve uzun vadede benzer projelerin sayısını artırıp bölgemizden milyon dolarlık cirolara ulaşan teknoloji firmalarının çıkmasına destek olmak. Neden olmasın diyoruz. Bu mümkün.


Trakya’nın değerlerinin markalaşmasına ve sanayide dönüşüme çok ciddi çaba harcıyoruz. Tabi bunlar hemen olacak işler değil, hem zaman hem de ortak çalışma gerekiyor. Ne yapıyorsak bölgedeki ilgili aktörleri bir araya getirerek yapıyoruz. Bizim için ortak çalışma ve iş birliği olmazsa olmaz. Zaten ajansın temel görevlerinden birisi bu: Kurumlar arası işbirliği mekanizmalarını oluşturmak.


 

2. Ajansınızın finansal kaynakları nedir?


Ajans gelirlerinin büyük bir kısmı merkezi yönetim bütçesinden ayrılan kaynaklardan oluşmaktadır. Bir diğer önemli kaynak ise, bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, binde beş oranında bölgedeki belediyelerden aktarılan paylardır. AB ve diğer uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklar da Ajans finansal kaynakları arasında sayılabilir. Ama ana kalem tabi ki merkezi bütçeden her yıl gelen paradır.


 

3. Ajansınıza sunulan projelerin alabilecekleri mali destek için alt ve üst sınırlar nedir?


TRAKYAKA, kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı İktisadi Kalkınma Programı ile KOBİ’lere destek sağlamayı amaçlıyor, desteğin alt limiti 75.000 TL olurken, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlendi. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kar amacı güden kuruluşlar proje bütçesinin P’sini karşılamak zorundalar. Ajans, mali destek programlarıyla başta mahalli idareler olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumların altyapı projeleri için proje bütçelerinin u’e kadar olan kısmını hibe olarak karşılıyor. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin alt limiti 100.000 TL, üst limiti ise 750.000 TL oldu. Kar amacı gütmeyen kurumların yararlanabildiği bir diğer destek programı ise Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’dır. Başarılı proje sahipleri Ajanstan toplam maliyetlerinin

Son Dakika Haberleri

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık