27 Mayıs 2024, Pazartesi

Son dakika Ekonomi Haberleri Türkiye'nin haber sitesinde

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı M. Sabri Ünlütürk

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı M. Sabri Ünlütürk

Ege İhracatçı Birlikleri’nin tarihçesi hakkında sizden kısaca bilgi alabilir miyiz?


İlk Cumhurbaşkanımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e yaptığı bir ziyarette, ihracatın çağdaş ülkelerdeki gibi istikrarlı bir biçimde geliştirilmesi, ihracatçının korunması gibi çeşitli önerileri dinledikten sonra Hükümete verdiği direktifte, ihracatla ilgili önlemler alınmasını istemiştir. Bu doğrultuda 04 Mart 1937 tarihinde yayımlanan ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak onayladığı 6107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İhracatçı Birlikleri'nin kurulmasına olanak tanınmıştır. Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere, Türkiye'deki tüm Birliklerinin temeli 1939 yılında atılmış ve "İzmir Kuru Meyveler İhracatçıları Birliği" 29.09.1939 tarihinde kurulmuştur.


Türkiye'de halen, 26 ayrı sektör/alt sektörde faaliyet gösteren bölgesel ve sektörel 60 İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği, Türkiye'de değişik bölgelerde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden birisidir. 12 ana sektörde faaliyet gösteren 5 binin üzerinde üye firmaya sahip olan Birliklerimizce, 2015 yılı sonu itibariyle 200’den fazla ülkeye 10.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakam Türkiye Genel İhracatının yüzde 8'ini oluşturmakta ve bu da ekonomimize yaptığımız katkının büyüklüğünü ortaya koymaktadır.


Birliğiniz toplamda kaç ili içine alıyor ve bünyenizde toplam kaç üyeniz var?


Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 12 ihracatçı birliği bulunuyor. Birliğimiz merkezi İzmir yanında; Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyon, Uşak, Burdur, Denizli illeri ağırlıklı üye profiline sahip. EİB bünyesindeki aktif ihracat yapan üye sayımız 2015 yılı sonu itibariyle 5 binin üzerinde.


Birliğinizin yıllık toplam ihracat rakamlarını ve bu rakamları oluşturan firma profillerini genel çizgilerle bizimle paylaşabilir misiniz?


Ege İhracatçı Birlikleri’nin yıllık ihracat rakamları 2000 yılında 2 milyar 606 milyon dolar seviyesinde iken, ilerleyen yıllarda sürekli artarak 2005 yılında 5 milyar 171 milyon dolara, 2010 yılında 8 milyar 690 milyon dolara ulaştı. 2015 yılı sonu itibariyle EİB’in ihracat rakamı ise 10 milyar 463 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği ihracata 5 bin 266 firma katkı sağladı. 50 milyon dolar üzeri ihracat yapan üye sayımız 36 olurken, diğerleri 50 milyon doların altında ihracat gerçekleştirdi.


Ege bölgesinin ihracatında lokomotif sektör hangisi?


EİB tarafından 2015 yılında kayda alınan 10 milyar 463 milyon dolarlık ihracatın 5 milyar 546 milyon dolarlık kısmı sanayi ürünlerinden oluştu. Tarım ürünleri ihracatı 4 milyar 39 milyon dolar, Madencilik ürünleri ihracatı ise 876 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. EİB’de ihracatta lider sektör Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Hazır giyim sektörü 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ilk sırada yer alırken, bu sektörü 1 milyar 57 milyon dolar ihracat rakamıyla kimya sektörü, 1 milyar 2 milyon dolarlık ihracatla demir ve demirdışı metaller sektörü izledi.

 

Üyeleriniz arasında yaklaşık olarak kaç KOBİ bulunuyor ve ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar?


Türkiye’de Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ tanımına göre 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletme şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu tanıma göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ tanımına girmektedir. Üyelerimiz için de bu oranın gerçekçi olduğunu düşünüyoruz.


Türkiye İhracatçı Birlikleri’nin 2023 ihracat rakamı hedefi oldukça iddialı: 500 milyar dolar. Birlik olarak bu rakama ulaşmada hiç kuşkusuz sizin de payınız büyük olacak. Bu çerçevede önümüzdeki 7 yıl içinde ne gibi projelere imza atmayı planlıyorsunuz?


TİM’in 2023 yılı için ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefi dünya ekonomisindeki gelişmelere göre şekillenmesi beklenen bir hedeftir. 2001 yılında bu hedef belirlendiğinde Türkiye dünya ithalatından yüzde 0.5 pay alıyordu. Bugün bu rakam yüzde 0.9’a geldi. 2023 yılı hedefimiz ise yüzde 1.5’a çıkmak. Bizim için daha öncelikli hedef budur. Yani dünya ihracatından aldığımız payı arttırmak. Emtia fiyatları, ihracat fiyatları dünya ihracatından yüzde 1.5 pay aldığımızda 500 milyar dolar ihracata tekabül ederse bizim için daha da güzel olur.


Bu hedefe ulaşmak için ihracatçılarımızı İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım ve Markalaşmaya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerin iskeletini de bu 4 temel değerin üzerine kurguluyoruz. Türkiye İnovasyon Haftası, Ar-Ge Proje Pazarları, Tasarım Yarışmaları bu amaca uygun tüm ihracatçı sektörlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor.


Eğitim, her alanda olduğu gibi birliğinizin faaliyet alanlarında da hiç kuşkusuz çok büyük önem taşıyor. Eğitim desteklerinizden bahsedebilir misiniz?


Ege İhracatçı Birlikleri, yıllık eğitim programlarını üyelerinin beklenti ve istekleri doğrultusunda şekillendiriyor. Eğitim ve seminerler, üye ve üye potansiyeli taşıyan firmalara her sene sonunda iletilen "Eğitim Beklenti Anketi"ne verilen cevaplar baz alınarak altışar aylık planlar dahilinde programlanır ve ücretli/ücretsiz olarak spesifik gruplara yönelik/genel katılıma açık şekilde organize edilir.


Eğitim beklenti anketi temelinde hazırlanan eğitim programı çoğunlukla ihracat/ithalat mevzuatı,  ihracat uygulamaları, ödeme/teslim/tahsilat, satış ve pazarlama, hibe destekleri, kurumsallaşma, güncel ekonomik konular, Ar-Ge/inovasyon ve benzer şekilde ihracat hacmini artırmaya yönelik eğitim ve seminerlerden  oluşmaktadır.


Her yıl 30’un üzerinde eğitim/seminer organize edilmekte ve toplam 3000’in üzerinde paydaş Birliklerimizin eğitim/seminer hizmetinden faydalanmaktadır. Ayrıca, üyelerimizin devlet yardımlarından daha fazla ve etkin bir şekilde yararlanması için www.mikroegitim.org isimli bir web sitesi oluşturduk. Devlet yardımları mevzuatı ile ilgili güncel gelişmeleri bu portal sayesinde üyelerimizle paylaşıyoruz.

 

Röportaj: Emel Lakşe

Son Dakika Haberleri

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık