Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası

 • Kurum Adı: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası
 • kurum Yetkilisi: Mehmet BURKAY
 • Adres: Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16140 Nilüfer/BURSA
 • Telefon: +90 (224) 275 1
 • Web: www.btso.org.tr
 • E-Mail: [email protected]
 • Kısa Bilgi: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,6 Haziran 1889 tarihinde, "Bursa Ticaret Odası" ismiyle Bursa'lı işadamlarının teşebbüsü ile Koza Han'ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır.
 • Detay:

  Tarihçe  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, "Bursa Ticaret Odası" ismiyle Bursa'lı işadamlarının teşebbüsü ile Koza Han'ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır. 

  6 Haziran 1889 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısına Osman Fevzi Efendi Başkan, Kamil Beyefendi Başkan Vekili olarak iştirak etmişlerdir. Azalar ise Hacı Ali Bey, Kartaki Efendi, Nafız Efendi, Kirkor Efendi, Mehmet Ali Efendi, Bay Kostan Efendi, Nikolaki Efendi ve İshak Efendi'dir. Başkan Osman Fevzi Efendi Oda'nın ilk toplantısını "Efendiler, miktar-ı kafi ekseriyet mevcuttur. ilk içtimai küşat ediyorum. Mesaimizin millet ve memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz eylerim" sözleriyle açmıştır. 

  Odanın ilk toplantısında Nafiz Efendi ve Papazyan Efendi Müşavirliklere, Elmasyan Efendi de Başkatipliğe getirilmiştir. Bursa Ticaret Odası, bir yıl sonra kurulan Sanayi Odası ile birleşerek, Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetine sahip olmuştur. Odaya 1889 yılında 70 üye kayıt olmuştur. O tarihte Bursa'da bir banka, 25 fütacı, 300 havlu tezgahı, 8 beledi tezgahı, 50 kumaş tezgahı, 54 ipek tezgahı, 5 piş tezgahı, 50 un fabrikası, 7 müskirat fabrikası, 1 elmas işletmesi, 100 yağ işletmesi ile 1 demir fabrikası mevcuttu. Odaya 1890 yılında 105, 1891 de 14, 1892 de 8, 1893 de 42 yeni üye kaydı yapılmıştır. 1927 yılında oda üyelerinin sayısı 1815'i bulmuştur. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1906 yılından sonra Belediyeye ait küçük bir odada, daha sonra da Emir Han'ın arkasında, kendisine ait üç odada çalışmalarını sürdürmüştür. 

  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, daha sonraki yıllar 1938 yılında yapılan kendisine ait binada faaliyetine devam etmiş, temeli 11 Aralık 1971 tarihinde atılan binasına ise Mart 1973 yılında geçmiştir. Odamız Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan yeni hizmet binasına ise 1999 yılının ikinci yarısında taşınmıştır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye ve bölge ekonomisinin, ticaret ve sanayi hayatının gelişmesi, ona yeni ivmeler kazandırılması istikametinde çabalarını kurulduğu günden itibaren azami bir gayret göstermektedir. 1889 yılında faaliyete geçen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası daha o günlerde mahalli ticaret ve sanayi konularına eşilmiş ve bugün üzerinde önemle durulan mesleki ve teknik okulların açılması ve yaşayabilmesi için de büyük gayretler sarf etmiştir. 

  Bursa'nın makine ve madeni eşya sanayiinin öğretici ve öncüsü olan o zamanki adı ile (Hamidiye Sanayii Mektebine) maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş, ürünlerini, açılan sergilerde halka tanıtmış ve bir satış mağazası açılmasına da öncülük etmiştir.Yine standardizasyonun henüz ticaret literatüründe önemli bir yer alma dışı dönemlerde, Bursalı sanayiciler, kendilerine has sezişleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla bu yönde karar ve tedbirleri alarak ilk adımları atmışlardır. 

  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa'da açılan fuarlara üyelerinin de katılmalarının, kendilerine önemli yararlar sağlayacağı bilinciyle, onların bu fuarlara iştiraklerini Bursa sanayi ve tarım mallarının ihracatında da teşvik etmiştir. 

  Bursa'nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.