Üreticilerde, “İyi Tarım Uygulamaları Desteklerinin Kaldırılacağı” Endişesi